Informatie voor de verwijzer

Vanuit verschillende disciplines ben ik verscheidene keren in aanraking gekomen met jongeren die om een of andere reden thuis zijn komen te zitten en waarvan het niet meer lukt om naar school te gaan. Meestal zijn dit de jongeren die thuis op hun kamer zitten, geen tot weinig contact meer hebben met school of met de buitenwereld. Meestal is er ook sprake van een stoornis in het autisme spectrum of somberheidsklachten. Naar wat ik zie is dat er steeds meer jongeren thuis komen te zitten omdat ze het niet redden op school, om welke reden dan ook.  In deze situaties heb ik geleerd dat het van groot belang is om in contact met de jongere te zijn en het vanuit zijn beleving te bekijken en wat hij denkt dat een mogelijke oplossing kan zijn. 

 Mogelijke samenwerkingspartners: 

Leerplichtzaken, RMC, het Sociaal Team, het CJG, het WOW project, gemeente Ede, het samenwerkingsverband of het ZAT.   

 Multidisciplinair overleg

Eens per maand wordt een MDO georganiseerd en geïnitieerd door mij als ambulant begeleider. Daarbij wordt gevraagd om partijen uit te nodigen die te maken hebben met de jongere.  Leerplicht, school, de jongere, de ouders, GGZ en of GGD, evt JR.  

Traject: 

Het is een intensieve en inspanningsgerichte interventie waarbij geen garantie is voor resultaat. Er wordt gewerkt naar het in beweging krijgen van de jongere. Het is vooral maatwerk gericht op het in beweging krijgen van jongeren. Maatwerk houdt in dat er  vooral contact is met de jongere om samen te bedenken wat nodig is of helpt om weer in beweging te komen. Altijd zal er na enkele gesprekken (ongeveer 5) een plan van aanpak worden gemaakt op wat iemand nodig kan hebben. Daarbij wordt een begeleidingsplan opgemaakt met doelen. In het begin zal er vooral geïnvesteerd worden op het opbouwen van een vertrouwensrelatie om na verloop van tijd de verdere stappen te kunnen ondernemen. 

Interventies die in een traject als dit van toepassing kunnen zijn:  

 •  Fungeren als klankbord,  door intensief contact met de jongere in de thuissituatie. 
 • Verbinding zijn tussen ouders en het kind, school en het kind en gezin, en met de betrokken instanties (LPZ, samenwerkingsverband, school etc.). 
 • Het initiëren en organiseren van MDO’s. 
 • Activiteiten op een dag zoals wandelen, sporten, andersoortige fysieke activiteiten met als doel om letterlijk in beweging te komen 
 • Maatwerk creëren in overleg met school 
 • Persoonlijkheidsonderzoek bij de GGZ indien echt nodig en onbekend is waarom de jongere niet naar school gaat maar wel vermoedens van ontwikkelingsproblematiek. 
 •  Waar mogelijk training geven m.b.t. angstproblematiek (sociale angst, faalangst, straatvrees, paniekaanvallen) 
 • Gezinsaanpak (communicatie tussen kind en het gezin verbeteren), psycho-educatie, opvoedondersteuning, ( evt. uit te besteden aan Evert Jan Korving van Praktijk Korving) 
 • Grip op je Dip, een training voor jongeren die niet zo lekker in hun vel zitten 
 • Faalangsttraining (voor jongeren die moeite hebben met verwachtingen en resultaten, die bijvoorbeeld de lat te hoog leggen) 
 • Psycho-fysieke training (uit te besteden aan Ewout Besseling van Movendo) 
 • Weerbaarheidstraining (opkomen voor jezelf, grenzen stellen) 
 • Sociale vaardigheden en emotieregulatie 
 • Werken volgens de Methodiek Forza (Jeugdbescherming Gelderland) 

 Het streven is om de jongere weer maatschappelijk te laten participeren en dat de jongere weer bezig is met het verwezenlijken van een toekomstperspectief.  

 

Nazorg: 

Voor elke persoon geldt dat er een nazorgperiode is van een half jaar waarbij eens per maand er contact is met de betrokkene en het traject waar de jongere zich dan bevindt. 

 Benodigde Kennis en mijn vaardigheden 

 • Kennis van psychiatrische problematieken 
 • Kennis van pedagogiek 
 • Ervaring in het werken met gezinnen.
 • Ervaring in het werken met de Jeugdhulpverlening 
 • Kennis van schoolsystemen 
 • Veel ervaring en kennis van autisme en of depressie 
 • Kennis van het netwerk (LPZ, RMC, Samenwerkingsverband, etc) 

 

Sluit Menu